Zakończyliśmy kolejny projekt „Widzę problem-Pomagam”. Skierowany do młodych ludzi w wieku 18-30 lat – działaczy społecznych, którzy Chcą zaangażować się w życie społeczne, jako wolontariusze lub otworzyć organizację … jak pomóc tym najbardziej potrzebującym ? Warsztaty pokazały jak zostać  społecznikiem, który pragnie działać dla dobra obywatelskiego.

Cele  zostały osiągnięte – zostało przeszkolonych 12 osób młodych, w kierunku umożliwiającym im stworzenia grupy Wolontariuszy, aby mogli jako młodzi obywatele podejmować działania aktywizujące osoby z innego środowiska, szczególnie te zagrożone wykluczeniem społecznym. Przeszkolenie miało na celu aktywizację grupy społecznej do działań na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy zostali uświadomieni, że w swoim życiu mogą wiele zdziałać i zmienić w środowisku do którego przynależą.

Cele zostały zrealizowane poprzez:

1)zapewnienie osobom młodym edukacji z zakresu prawa, psychologii, wolontariatu, zarządzania sobą i zespołem w formie warsztatowej – odbyło się 60 godzin warsztatów i spotkań dla 12 osobowej grupy.

2) zapewnienie osobom młodym interakcji ze środowiskiem osób potrzebujących wsparcia –  (osoby niepełnosprawne) współpracowały z osobami młodymi na warsztatach, edukując młodych obywateli z zakresu jakości życia osób niepełnosprawnych oraz o potrzebach związanych z asystowaniem/pomocą osobom niepełnosprawnym.