W wyniku realizowanych działań i zdobytego doświadczenie, Fundacja na własne potrzeby opracowała autorski program szkoleń dla wolontariuszy, na który otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem realizowanej edycji będzie zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez edukację obejmującą różne dziedziny życia, w których uczestniczą osoby z różnymi dysfunkcjami. 

Podczas udziału w projekcie uczestnicy nabędą umiejętności liderskie, które w przyszłości ułatwią im realizację własnych inicjatyw, akcji, kampanii na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa. Liderów Wolontariuszy, nową wiedzę nabędą od strony teoretycznej i praktycznej.

Realizacja zadania publicznego przyczynia się do rozwiązanie problemu małej partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, małej aktywności osób niepełnosprawnych na rzecz innych ludzi oraz niskiej współpracy osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi na rzecz dobra ogółu. Podsumowaniem – będzie Gala Finałowa podczas której Liderzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich planów na przyszłość w dziedzinie aktywności w formie wolontariatu.

Rekrutacja trwa do 28.09.2015

Kontakt Adam  667-883-283; Mail: awlodarczyk@niewidzeproblemu.eu  

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 15:30 do 19:30

 1. Trening motywacyjno-inspiracyjny 12h (tj. 3 spotkania)
  05.10.2015 / 07.10.2015 / 12.10.2015
 2. Warsztaty z zakresu prawa 8h (tj. 2 spotkania)
  14.10.2015 / 19.10.2015
 3. Warsztaty z zakresu psychologii 12h (tj. 3 spotkania)
  21.10.2015 / 26.10.2015 / 28.10.2015
 4. Zarządzanie sobą i zespołem 16h szkoleniowe (tj. 4 spotkania)
  03.11.2015 / 05.11.2015 / 09.11.2015 /17.11.2015
 5. Warsztaty animacyjne – 12 h (tj. 3 spotkania)
  19.11.2015 24.11.2015 / 26.11.2015

Gala Finałowa 10.12.2015

Zadanie dofinansowano ze środków  budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.