Projekt ten stanowi drugą odsłonę programu skierowanego do wolontariuszy, tym razem do współpracy zapraszamy osoby młode (18-30 lat). Celem głównym jest zwiększenie aktywności, poprzez wykształcenie w nich kompetencji społecznych, edukację i praktykę obejmującą różne dziedziny życia,. „Podopiecznymi” uczestników, będą osoby niepełnosprawne, aktywnie uczestniczące w warsztatach.

Głównym celem projektu jest wykształcenie w przyszłych  działaczy społecznych, dzięki przygotowaniu osób młodych od strony teoretycznej i praktycznej do przygotowania i realizacji projektów w strukturze NGO. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu małej partycypacji młodego pokolenia  w życiu społecznym, małej aktywności osób młodych na rzecz innych ludzi oraz niskiej współpracy osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi na rzecz dobra ogółu.

Podsumowaniem działań będzie zorganizowanie wspólnej przestrzeni w „byciu razem”, na rzecz osób potrzebujących wsparcia (osób niepełnosprawnych) w ramach spotkań „Nie widzę problemu – pomagam”.

W ramach warsztatów, będzie poruszana tematyka:

  •  Twoje kompetencje NGO
  • Niepełnosprawność – jaka jakość życia?
  • Od pomysłu do projektu – jak stworzyć i zarządzać projektem społecznym (kompetencje miękkie) oraz twardym (innowacyjność , badania itp)
  • Zarządzanie projektem (etapy)
  • Umiejętności związane z zarządzaniem sobą i zespołem
  • Umiejętności behawioralne i interpersonalne
  • Pożądane cechy osobowe dla Managera, dla Społecznika ?

(…) inne wg. potrzeb

Zadanie dofinansowano ze środków  budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
logotyp-umwd_nowy