Projekt „Widzę Problem – Pomagam”

Projekt dotyczy zwiększenia aktywności osób młodych (18-30 lat) poprzez wykształcenie w nich kompetencji społecznych, poprzez edukację i praktykę obejmującą różne dziedziny życia, w których „podopiecznymi” uczestników, będą osoby niepełnosprawne, które będą aktywnie uczestniczyć w warsztatach. Głównym celem projektu jest wykształcenie w przyszłych  działaczy społecznych, dzięki przygotowaniu osób młodych od strony teoretycznej i praktycznej do przygotowania i realizacji projektów w strukturze NGO . Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu małej partycypacji młodego pokolenia  w życiu społecznym, małej aktywności osób młodych na rzecz innych ludzi oraz niskiej współpracy osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi na rzecz dobra ogółu.

Podsumowaniem działań będzie zorganizowanie wspólnej przestrzeni w „byciu razem”, na rzecz osób potrzebujących wsparcia (osób niepełnosprawnych) w ramach spotkań „Nie widzę problemu – pomagam”.

W ramach warsztatów, będzie poruszana tematyka:

  •  Twoje kompetencje NGO
  • Niepełnosprawność – jaka jakość życia?
  • Od pomysłu do projektu – jak stworzyć i zarządzać projektem społecznym (kompetencje miękkie) oraz twardym (innowacyjność , badania itp)
  • Zarządzanie projektem (etapy)
  • Umiejętności związane z zarządzaniem sobą i zespołem
  • Umiejętności behawioralne i interpersonalne
  • Pożądane cechy osobowe dla Managera, dla Społecznika 🙂

(…) inne wg. potrzeb

Zadanie dofinansowano ze środków  budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
logotyp-umwd_nowy