Wydarzyło się! 🙂
Minął już pewien czas od naszej konferencji,a zatem po letnim odpoczynku  czas zebrać wnioski, zweryfikować możliwości i zaplanować dalsze realne działania Fundacji.
Patrząc z dystansu, możemy powiedzieć, że wspólnymi siłami stworzyliśmy wydarzenie, na którym nie tylko mówiliśmy o jakości życia osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim uczyliśmy się od siebie nawzajem. Przez dwa dni, poruszyliśmy szerokie spektrum tematów, od czystej teorii do praktyki stosowanej, w tym gościliśmy ekspertów z innych krajów. Podczas prelekcji rodziły się kolejne pytania, wątpliwości co do funkcjonującego systemu, a tym samym  nowe pomysły,które mają służyć tym najbardziej potrzebującym. Stworzyliśmy przestrzeń, w której osoby z odmiennych dziedzin mogły wymienić się doświadczeniem, nawiązać znajomości ze specjalistami, oraz stworzyć pomysły usprawniania rzeczywistości osób niepełnosprawnych. I my jako Fundacja,która nie widzi problemu – wyciągnęliśmy ciekawe pomysły, które niewątpliwie pragniemy wcielić w życie, aby jakość życia w społeczeństwie stawała się lepsza. Po raz kolejny jednak to niepełnosprawni oraz osoby bezpośrednio z nimi współpracujące, okazały się najbogatszym źródłem żywej, namacalnej wiedzy poprzez wystąpienia, które poruszyły większość przybyłych gości. Cieszymy się zatem, że na tegorocznej konferencji pojawili się zarówno badacze zagadnień związanych z niepełnosprawnością, jak i praktycy zdający relacje z pierwszej linii frontu

Dziękujemy Wszystkim za przybycie, pomoc i wiedzę

Jako przypomnienie tego co działo się w dniach 9-10.06.2016 r., zapraszamy do GALERII