nwpkamp

Nasza kampania skierowana jest do właścicieli i pracowników lokali gastronomicznych, pubów, klubów i  restauracji  działających na terenie Miasta Wrocław chcących przystosować lokal do użytkowania przez osoby o różnym zakresie niepełnosprawności  tak, aby osoby te mogły w niej funkcjonować jak pełnosprawny klient. Działania skierowane są nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także ludzi wyłączonych ze względu na wiek i tymczasowy zły stan zdrowia, w złej kondycji fizycznej i psychicznej. Mieszkańców miasta, a także turystów. Niepełnosprawność nie powinna być rozumiana tylko jako rezultat określonych dysfunkcji, ale raczej jako wynik barier społecznych, ekonomicznych i technicznych na jakie napotyka osoba niepełnosprawna w środowisku. Nie musimy tłumaczyć ani uzasadniać konieczności dostosowywania miejsc dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy te ułatwienia będą stanowić o naszej wolności w swobodzie Korzystania i poruszania się pamiętajmy o tym

Cele kampanii

 • rozpropagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
 • budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w Mieście Wrocław,
 • zwiększenie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie publiczne,
 • spopularyzowanie różnorodnych form integracji osób pełno i niepełnosprawnych,
 • likwidacja barier i dokonanie racjonalnego dostosowania przestrzeni publicznej dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i potrzebami tak, aby osoby te mogły w niej funkcjonować jak pełnosprawni obywatele,
 • rozpowszechnienie i wypromowanie informacji wśród restauratorów na ternie Miasta Wrocław
  o przystosowaniu miejsc publicznych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 • wzmocnienie pozycji społecznej osób niepełnosprawnych, jako osób aktywnych, pełnych pasji, atrakcyjnych,

wywarcie pozytywnego i motywującego nastawienia do aktywności społecznej osób       niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Wrocław

Co udostępniamy:

 • logo kampanii,
 • broszura informacyjna dotycząca kampanii dla gości,
 • broszura informacyjna dla właścicieli i personelu lokali gastronomicznych i innych, której celem jest  przedstawienie informacji dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych w trakcie wizyty w punktach gastronomicznych, kawiarniach, pubach i innych,
 • menu w alfabecie Braille’a
 • tabliczki – naklejki informacyjne, informujące np.: o drzwiach wejściowych, toaletach i inne,
 • dyplom informujący o miejscu przyjaznym osobom niepełnosprawnym,
 • taśmy odblaskowe dla oznaczenia miejsc ciemnych i niewidocznych,
 • konsultacje dotyczące przystosowania lokalu,
 • szkolenie dla właścicieli i personelu dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych w trakcie wizyty w punktach gastronomicznych

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane inicjatywą.