Konferencja  pt. „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku”  odbędzie się w dniu 9-10.06.2016 r. na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas konferencji chcemy przybliżyć aspekt osoby niepełnosprawnej,  pokazać, iż osoba (nie)pełnosprawna może funkcjonować w społeczeństwie jako pełnowartościowy obywatel zarówno w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym.  Celem  konferencji jest propagowanie i  rozpowszechnianie  inicjatywy dotyczącej realizacji  projektu „Jakość życia osób niepełnosprawnych”, w ramach której Fundacja prowadzi badania  skierowane do osób niepełnosprawnych posiadających różne rodzaje dysfunkcji.

Celem badań jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat różnych grup społecznych, często znajdujących się na marginesie życia społecznego. Chcemy uzyskać i dzielić się niezbędną wiedzą, która pomorze stworzyć nowe inicjatywy ukierunkowane na różne rodzaje aktywności. Chcemy także mieć możliwość identyfikacji różnic między osobami z odmiennymi kategoriami dysfunkcji dając im szanse na „lepsze jutro”.

Ideą konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym. Założeniem organizatorów jest identyfikacja i prezentacja podstawowych problemów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycja ich konkretnych rozwiązań. W trakcie konferencji przedstawione zostaną różne aspekty życia osób niepełnosprawnych w kontekście jego jakości. Wiele uwagi zostanie poświęcone problematyce wykluczenia i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Zapraszamy

Rejestracja uczestników
http://qol.disabled.uni.wroc.pl/

zaproszenie