oryginalmaly

Klub powstał latem 2014 roku jako „Klub Młodych” ale bardzo szybko przekształcił się w „Klub Aktywnych” ponieważ jego uczestnikami zostały osoby, które już dawno przestały być młode ciałem (ale nie duchem). Grupa założycielska to kilka osób, które spotkały się ze sobą przy okazji różnych projektów kierowanych do osób z dysfunkcją wzroku. Powodem potrzeby założenia takiego klubu był fakt potrzeby integracji społecznej tego środowiska i bardzo ograniczona możliwość jej realizacji na terenie Wrocławia. Nasza działalność to organizowanie spotkań i imprez integracyjnych. Zabawy i bale z tytułu różnych okazji i ciekawe wycieczki (np. jednodniowa na Hel czy do Skalnego Miasta w Czechach) przyciągały coraz więcej osób. Jako grupa nieformalna nie mogliśmy liczyć na sponsoring czy dofinansowanie z jakiegoś projektu więc wszystko finansowaliśmy z własnych funduszy.

Ale nasza działalność to nie tylko rozrywka i zabawa, choć to stanowi bardzo istotny element integracji społecznej ale także ciągłe wspieranie naszych nieformalnych członków w sprawach życia codziennego. Kwestie związane z edukacją, pracą, problemami prawno-admiracyjnymi, zdrowiem i innymi problemami z jakimi spotykają się ludzie staramy się też wspólnymi siłami rozwiązywać.

Staramy się też przeprowadzać szkolenia i wykłady, które pomagają w życiu naszych członków a także propagować sprawy związane z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

Klub osiąga sukcesy tylko dzięki wolontaryjnej i pełnej poświęcenia pracy swoich członków a zwłaszcza ludzi stanowiących jego serce i kręgosłup…

 GALERIA