Wolontariusze i uczestnicy projektów w ramach prowadzonych zajęć bardzo często zgłaszali potrzebę rozmów i spotkań dotyczących tematów społecznych, kulturowych, zawodowych. 

Ponieważ nie widzimy problemu, postanowiliśmy stworzyć przestrzeń właśnie do takich spotkań. Warsztaty rozpoczęły się ​w styczniu, składają się z cyklu spotkań, rozwijających ​kompetencje społeczne i osobiste.

Tematykę poruszanych zagadnień, zgłaszają same osoby uczestniczące w warsztatach, udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny, w każdym momencie można się zapisać.

 Jeżeli jesteś zainteresowani udziałem, zapraszamy do kontaktu.