11096656_793788147358718_7934762894526248477_n

Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek. Na początku 2015 r skontaktowaliśmy się z Panią dr hab. Katarzyną Szalonką – Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) z propozycją współpracy środowiska akademickiego oraz naszej organizacji.  Jako społecznicy, którzy w swoim zamiarze chcą wykonywać pracę kompleksowo i wspierać systemowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a w szczególności osoby niepełnosprawne, zależało nam na zbadaniu realnych potrzeb tychże osób.  Pani dr hab. Nie widziała problemu na nasz dość zwariowany pomysł i od razu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem i praktycznym wykorzystaniem narzędzi badawczych , które w przyszłości posłużą NAM i innym organizacjom oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego czynić „Dobre jutro” tym najbardziej potrzebującym. Każdorazowo w ramach nawiązanej współpracy po zakończeniu kolejnego badania pragniemy udostępnić powstały raport, oraz organizować Konferencję podsumowującą aby przybliżyć społeczeństwu aspekt niepełnosprawności.

WKRÓTCE

WKRÓTCE