Szanowni Państwo,

Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza Państwa do wsparcia inicjatywy dotyczącej realizacji projektu „Jakość życia osób niepełnosprawnych”. Obecnie prowadzimy badania skierowane do osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje psychiczne i/lub narządu ruchu. W ramach realizacji inicjatywy w roku 2015, przeprowadziliśmy badania dotyczące jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, na podstawie której została opracowana diagnoza potrzeb dot. powyższej grupy. Celem badań jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat różnych grup społecznych, często znajdujących się na marginesie życia społecznego. Chcemy uzyskać i dzielić się niezbędną wiedzą, która pomoże stworzyć przedstawicielom JST oraz NGO angażującym się tematy społeczne i zawodowe skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowe inicjatywy ukierunkowane na różne rodzaje aktywności. Chcemy także mieć możliwość identyfikacji różnic między osobami z odmiennymi kategoriami dysfunkcji dając im szanse na „lepsze jutro”. Zdobyta wiedza będzie miała także charakter dydaktyczny. Wnioskami z badań pragniemy podzielić się na konferencji „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku” zaplanowanej na 9-10.06.2016 r. Podczas konferencji chcemy pokazać, iż osoba dysfunkcyjna może funkcjonować w społeczeństwie jako pełnowartościowy obywatel zarówno w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym. Jeżeli chcą wesprzeć Państwo naszą inicjatywę, prosimy o promowanie informacji o badaniu dostępnymi dla Państwa kanałami. Poniżej zamieszczone są linki do obu kwestionariuszy. Są one w pełni anonimowe.

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcją psychiczną:

https://docs.google.com/forms/d/16dpn265zSPuYjueYnDu2alR_lsrpDWgFip8j4Vnx2aE/viewform

 

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcją narządów ruchu:

https://docs.google.com/forms/d/1LhxmJrI4QYpUVoiF258cy-YSulepziCxZf7XoteVY-A/viewform