Nie poprzestajemy na chęci pomocy tylko jednej kategorii dysfunkcji.

Poza realizowanymi projektami, skoncentrowaliśmy się mocniej na dysfunkcjach ruchowych i psychicznych. Ostatnie kilka miesięcy zespół: Adam Włodarczyk i dr hab. Katarzyna Szalonka przygotowywał dwa kwestionariusze mające za zadanie zbadać jakość życia osób z wyżej wymienionymi dysfunkcjami. Przez ten czas staraliśmy się pogłębić wiedzę o tych dwóch grupach niepełnosprawności oraz wyciągnąć wnioski z poprzedniego badania poświęconego „Jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku”.

Chcemy poruszyć istotne tematy związane z tymi dysfunkcjami jak to miało miejsce podczas konferencji w roku 2015. Zebrane wyniki pomogą nam lepiej poznać jak te osoby funkcjonują i na czym takie organizacje jak nasza, powinny się skupiać, aby nieść użyteczną pomoc. Uzyskaną wiedzą i wnioskami podzielimy się na konferencji w czerwcu 2016 r.

O samej konferencji będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i Facebooku.

Dziękujemy osobom, które pomogły nam przy przygotowywaniu nowych kwestionariuszy, za ich czas i konstruktywną krytykę

Kwestionariusze są anonimowe. Jeżeli znasz osobę dysfunkcyjną powiedz jej o tym badaniu. Jej wkład pomoże nam i wszystkim innym chętnym, tworzyć lepszą rzeczywistość.

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcją psychiczną:

https://docs.google.com/forms/d/16dpn265zSPuYjueYnDu2alR_lsrpDWgFip8j4Vnx2aE/viewform

 

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcją narządów ruchu:

https://docs.google.com/forms/d/1LhxmJrI4QYpUVoiF258cy-YSulepziCxZf7XoteVY-A/viewform

Szalonka - współpraca - Włodarczyk_FIN