Projekt dotyczy zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych poprzez edukację obejmującą różne dziedziny życia, w których uczestniczą osoby z różnymi dysfunkcjami. Głównym celem projektu jest wykształcenie  Liderów Wolontariuszy, dzięki przygotowaniu osób niepełnosprawnych od strony teoretycznej i praktycznej do pełnienia funkcji Lidera-wolontariusza. Realizacja zadania publicznego przyczynia się do rozwiązanie problemu małej partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, małej aktywności osób niepełnosprawnych na rzecz innych ludzi oraz niskiej współpracy osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi na rzecz dobra ogółu. Podsumowaniem – będzie Gala Finałowa podczas której Liderzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich planów na przyszłość w dziedzinie aktywności w formie wolontariatu.

Rekrutacja trwa do 28.09.2015

Kontakt Adam  667-883-283

Mail: awlodarczyk@niewidzeproblemu.eu  

HARMONOGRAM
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 15:30 do 19:30

Temat Termin
Trening motywacyjno-inspiracyjny 12h
(tj. 3 spotkania)
05.10.2015
07.10.2015
12.10.2015
Warsztaty z zakresu prawa 8h
(tj. 2 spotkania)
14.10.2015
19.10.2015
Warsztaty z zakresu psychologii 12h
(tj. 3 spotkania)
21.10.2015
26.10.2015
28.10.2015
Zarządzanie sobą i zespołem 16h szkoleniowe
(tj. 4 spotkania)
03.11.2015
05.11.2015
09.11.2015
17.11.2015
Warsztaty animacyjne – 12 h
(tj. 3 spotkania)
19.11.2015
24.11.2015
26.11.2015

Gala Finałowa
10.12.2015